Lišty z masívneho dreva  výroba a internetový predaj    

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí objednanej zásielky zaplatiť za tovar cenu v plnej výške tak, ako mu bola potvrdená predávajúcim. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby, kým mu nebude potvrdená predávajúcim. Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov. Kupujúci má právo vrátiť zásielku bez udania dôvodu do 10 dní od jej prevzatia. Peniaze za tovar mu budú obratom vrátené (náklady na dopravu sa nepreplácajú). V prípade reklamácie sa postupuje v zmysle § 612-627 Občianskeho zákonníka.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Ochrana osobných dát

Pri zadaní objednávky na naše produkty od Vás požadujeme osobné dáta. Uvedené údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar a vystaviť daňový doklad - faktúru, ktorá je súčasťou zásielky (vo vnútri balíka). Tieto dáta budú bezpečne uložené a nebudú poskytnuté iným subjektom.

4. Predaj a doprava do SR

- naše výrobky zasielame v rámci SR prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti v základnej cene 8€ za dobierku do max. hmotnosti 50kg a max. dĺžky 2100mm bez ohľadu na vzdialenosť. Táto cena sa automaticky znižuje s výškou nákupu, viď. časť Zľavy. Za zásielky presahujúce tieto parametre budeme účtovať navýšenie ceny podľa tarifov prepravnej spoločnosti. Navýšenú cenu obdržíte e-mailom k odsúhlaseniu.

 

Y2Y2NWQy