O firme

Naša malá rodinná firma bola založená v roku 1992. Počiatočnú produkciu sme zameriavali na sušenie reziva, výrobu stolárskych polotovarov a masívnych drevených podláh. Túto činnosť sme úspešne realizovali zhruba do roku 2003, keď nastali zmeny súvisiace s uvádzaním iných typov podláh na trh. Tieto naštartovali náš nový výrobný program.

V súčasnosti tento program tvorí široký výber nadpájaných a nenadpájaných masívnych podlahových líšt z rôznych druhov dreva (dub, buk, smrek, jaseň...), používaných predovšetkým pri renovácii starých parkiet, ale aj montáži nových podláh. Okrem toho ponúkame aj základný sortiment rohových a obkladových líšt. Pri výrobe kladieme dôraz na dôkladnú technickú prípravu a presnosť opracovania.