Obchodné podmienky

1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí objednanej zásielky zaplatiť za tovar cenu v plnej výške tak, ako mu bola potvrdená predávajúcim. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby, kým mu nebude potvrdená predávajúcim. Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov. Kupujúci má právo vrátiť zásielku bez udania dôvodu do 14 dní od jej prevzatia. Peniaze za tovar mu budú obratom vrátené (náklady na dopravu sa nepreplácajú). V prípade reklamácie sa postupuje v zmysle § 612-627 Občianskeho zákonníka.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Ochrana osobných dát

Pri zadaní objednávky na naše produkty od Vás požadujeme osobné dáta. Uvedené údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar a vystaviť daňový doklad - faktúru. Tieto dáta budú bezpečne uložené a nebudú poskytnuté iným subjektom.

4. Predaj a doprava v rámci Slovenskej republiky

Naše výrobky zasielame v rámci SR prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti SPS v základnej cene 12,00€ za balík do hmotnosti 15kg bez ohľadu na vzdialenosť doručenia. Pri nákupe nad 30€ Vám poskytneme zľavu na doprave a pri objednávkach nad 100€ máte dopravu zadarmo. (zobrazí sa Vám automaticky pri objednaní).