Technické údaje

Materiál

Všetky naše výrobky sú zhotovené z akostného reziva. Pokiaľ  je v názve označenie "cink," lišty sú vyrobené z materiálu spájaného zúbkovým (cinkovaným) spojom, ktorý zlepšuje kvalitu a rozmerovú stabilitu masívneho dreva.

Dĺžky líšt

Nenadpájané profilové lišty (z jedného kusa) vyrábame spravidla vo voľných dĺžkach od 1500 do 2200mm s priemerom minimálne 1700mm v každom balení. Konce líšt sú vždy zarovnané rovným rezom. Dĺžka každej lišty je vyznačená na zadnej strane lišty.

Dĺžkovo nadpájané lišty (cinkované po cca 400mm) vyrábame spravidla v dĺžkach 2000mm, alebo 2040mm, balenie môže obsahovať max. 10% kratších líšt (od 1500 do 2040mm). Ak sú tieto hodnoty odlišné, uvádzame to v popise príslušného produktu.

Akostné triedy

Trieda A:

čistý povrch lišty bez chýb, sukov a s farebnými odchýlkami prípustnými pre daný druh dreva

Trieda B:

DUB - povolený zábeh bele maximálne do 50% plochy lišty

BUK/JASEŇ - povolený čiastočný až celý zábeh tmavého jadra

SMREK/BOROVICA - prípustné sú zdravé, nevypadavé suky

Trieda C:

DUB/BUK/JASEŇ - prípustné sú farebné rozdiely, zatmelené chyby a menšie praskliny

SMREK/BOROVICA - lišta v tejto triede môže vykazovať zamodrelosť, smolník, menšie chyby z opracovania alebo po vypadnutom suku

Trieda D:

v tejto triede je na 1m lišty prípustná jedna neopraviteľná chyba

 

Zakrivenie líšt

Zakrivenie líšt v triedach A,B,C je povolené v rámci prirodzenej pružnosti dreva

Vlhkosť dreva

Všetky naše výrobky vyrábame zo sušeného reziva na vlhkosť 10% +/- 2%. Kvôli udržaniu tejto vlhkosti sú lišty balené do ochrannej fólie.

Lakovanie líšt

Pokiaľ je v názve lišty skratka "LAK" -  lišty sú lakované kvalitným, polomatným lakom Agua Interior HV značky AkzoNobel (2x lakované s medzibrúsením). Označenie "NEL" znamená, že lišty sú bez povrchovej úpravy.

Váha výrobku

Nakoľko je drevo materiál rôznej hustoty, váhu výrobku v popise produktu uvádzame len orientačne. Váha 100m líšt sa pohybuje v rozmedzí 10-40 kg podľa profilu

Vyhlásenie o zhode

Drevené lišty vyrábané z čisto prírodného materiálu nepodliehajú vyhláseniu o zhode podľa prílohy č. 1 zákona 90/1998 Z.z. o stavebných materiáloch.